Οι περιοχές NATURA 2000 της Ελλάδας

Τι κοινό πιστεύεις ότι μπορεί να έχει το όρος Άθως, η μεσογειακή φώκια και το Σούνιο; Την απάντηση δεν την φαντάζεσαι αλλά είναι απλή: όλα προστατεύονται από το δίκτυο Natura 2000! 446 περιοχές που βρίσκονται σε κάθε γωνιά της Ελλάδας, από το βορειότερο μέρος της Ελλάδας μέχρι το νοτιότερο, καθώς και το 20% της θαλάσσιας έκτασης της χώρας αποτελούν το ελληνικό τμήμα του ευρωπαϊκού δικτύου Natura 2000, του μεγαλύτερου δικτύου προστατευόμενων περιοχών του κόσμου.

Το δίκτυο Natura 2000 αποτελεί ένα Ευρωπαϊκό Οικολογικό Δίκτυο περιοχών, οι οποίες φιλοξενούν φυσικούς τύπους οικοτόπων και οικοτόπους ειδών. Οι περιοχές του δικτύου περιλαμβάνουν διάφορους τύπους οικοσυστημάτων όπως χερσαία, λιμναία, ποτάμια, παράκτια και θαλάσσια οικοσυστήματα. Τα κράτη μέλη της ΕΕ έχουν συγκεκριμένες υποχρεώσεις για τις περιοχές Natura 2000. Συγκεκριμένα πρέπει α) να λαμβάνονται θετικά μέτρα, για τη διατήρηση και την αποκατάσταση των συγκεκριμένων οικοτόπων και ειδών με σκοπό την καλύτερη διατήρησή τους και β) να αποφεύγονται δραστηριότητες που θα μπορούσαν να ενοχλήσουν κάποια είδη ή να καταστρέψουν οικοτόπους

Ταξιδέψτε στην Ελλάδα και επισκεφθείτε όλα αυτά τα μαγικά μέρη που μας προσφέρει η φύση και η χώρα μας!

ΔΕΙΤΕ ΤΙΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΜΑΣ