Οι 17 στόχοι βιώσιμης ανάπτυξης του ΟΗΕ

Οι Στόχοι Βιώσιμης Ανάπτυξης, για έναν ειρηνικό κόσμο, περιβαλλοντολογικά θέματα και την καταπολέμηση της φτώχειας, αποκτούν παγκόσμια δύναμη. Η Ατζέντα 2030, που υιοθετήθηκε από τη  Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών, περιέχει 17 Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης.  Οι στόχοι έρχονται να ενώσουν όλες τις χώρες του κόσμου για να επιλύσουν από κοινού κρίσιμα θέματα που αφορούν στα οικονομικά, κοινωνικά και περιβαλλοντικά προβλήματα. 

 1. Μηδενική φτώχεια
 2. Μηδενική πείνα
 3. Καλή υγεία και ευημερία
 4. Ποιοτική εκπαίδευση
 5. Ισότητα των φύλων
 6. Καθαρό νερό και αποχέτευση
 7. Φτηνή και καθαρή ενέργεια
 8. Αξιοπρεπής εργασία και οικονομική ανάπτυξη
 9. Βιομηχανία, καινοτομία και υποδομές
 10. Λιγότερες ανισότητες
 11. Βιώσιμες πόλεις και κοινότητες
 12. Υπεύθυνη κατανάλωση και παραγωγή
 13. Δράση για το κλίμα
 14. Ζωή στο νερό
 15. Ζωή στη στεριά
 16. Ειρήνη, δικαιοσύνη και ισχυροί θεσμοί
 17. Συνεργασία για τους στόχους

POPULAR TAGS

ΔΕΙΤΕ ΤΙΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΜΑΣ