Μάσκες μιας χρήσης: Προστατεύουμε την υγεία μας, Προστατεύουμε τον πλανήτη

H χρήση μάσκας αποτελεί πλέον καθημερινή συνήθεια σε όλες τις χώρες του κόσμου. Η δραματική αύξηση της ζήτησης για μάσκες μιας χρήσης έχει εκτοξεύσει την παραγωγή τους και τις έχει καταστήσει μια σύγχρονη απειλή για το περιβάλλον. Σύμφωνα με τους ειδικούς χρησιμοποιούνται 29 δισ. μάσκες μιας χρήσης μηνιαίως, που σημαίνει περίπου 2,8 εκατ. ανά λεπτό. Οι περιβαλλοντικές οργανώσεις προειδοποιούν πως έχουν δημιουργηθεί μεγάλοι κίνδυνοι για το περιβάλλον και τα ζώα. Όταν βρέχει ή φυσά τα διάφορα είδη προστασίας όπως τα γάντια και οι μάσκες καταλήγουν στη θάλασσα. 

Λόγω των φόβων αυτών αλλά και των πιθανών δευτερογενών επιπτώσεων στην υγεία και το περιβάλλον, το Πρόγραμμα Περιβάλλοντος των Ηνωμένων Εθνών (UNEP) προτρέπει τις κυβερνήσεις να αντιμετωπίσουν τη διαχείριση των αποβλήτων, συμπεριλαμβανομένων των ιατρικών και επικίνδυνων αποβλήτων, ως βασική δημόσια υπηρεσία. Ο οργανισμός υποστηρίζει ότι ο ασφαλής χειρισμός και η τελική διάθεση αυτών των αποβλήτων είναι ζωτικής σημασίας για την ανθρωπότητα. Είναι επομένως απόλυτη ανάγκη να δοθούν σωστές οδηγίες στους πολίτες για το πώς να πετάνε τις μάσκες και να αναπτυχθούν μηχανισμοί περισυλλογής και καταστροφής τους με τρόπο τέτοιο ώστε να διασφαλίζεται η προστασία του φυσικού περιβάλλοντος. 

POPULAR TAGS

ΔΕΙΤΕ ΤΙΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΜΑΣ